Informace o nás

 

Sdružení vinařů Kostice je dobrovolnou organizací občanů, kterých zájmem je osvětová činnost v oblasti vinohradnictví a vinařství, zdokonalovaní se v této činnosti a pořádání výstav vín. Sdružení vinařů Kostice bylo založeno roku 1992 a nynější době má 15 členů.